Suroviny

Linoleum je přírodní výrobek vyrobený z kontrolovaných, obnovitelných surovin. Forbo se zavazuje dodržovat tento způsob jeho výroby a rozšiřovat svůj přínos zaměřením se na témata jako jsou udržitelné zdroje, snížení množství odpadů a především používání zelené energie.

Lněný olej

Lněný olej, klíčévá surovina pro výrobu linolea, se získává lisováním semen lnu. Oxidováním oleje vzniká hustá hmota, které říkáme cement, a která tvoří základ linolea.

Přírodní pryskyřice

Přírodní pryskyřice je pojivem, které se spolu s lněným olejem dodává linoleu jeho pevnost a pružnost.

Dřevitá moučka

Dřevitá moučka z kontrolovaných lesů se pužívá k vázání pigmentů, zajištění stálobarevnosti a optimalizování hladkého povrchu; tato složka je tajemstvím proč si naše linolea po celou dobu své životnosti zachovávají krásné a syté barvy.

Vápenec

Velmi jemně mletý vápenec se používá k dosažení specifické hustoty našeho linolea.

Přírodní pigmenty

Většina krásných barev je vytvořena použitím ekologicky šetrných pigmentů. Pigmenty Forbo

neobsahují žádné těžké kovy, jako je olovo a kadmium.

Juta

Přírodní juta se používá jako podklad, na který se lisuje linoleový cement.

 

Výroba

Byl to Frederic Walton, Skot, kdo položil základy pro výrobu Marmolea a Artolea, když asi před 140 lety objevil, že je možno lněný olej přeměnit přírodním okysličenímve viskózní pojivo .

Pro výrobu linolea Forbo používáme procesy odpovídající současnému stavu techniky tak, aby se omezil všude tam, kde to je možné, jejich negativní vliv na životní prostředí. Nejdříve se lněný olej a pryskyřice smísí v okysličovacích (oxidačních) kotlích. Vháněním vzduchu do kotlů a současně zvyšováním teploty oxidují olej a pryskyřice v pojivo, „cement“ linolea.

Ostatní suroviny, to je dřevitá moučka, vápenec a pigmenty, se pak přidávájí k tomuto cementu za tím účelem, aby se smísily do granulí, tj. v linoleový granulát, který je nalisován na podkladní jutovou tkaninu.

Nakonec se linoleum pověsí do velkých sušících komor, aby zde mohlo proběhnout vytvrzení a aby se dosáhlo požádované pružnosti a poddajnosti, odpovídající mezinárodním normám.

 

Znovupoužitelný odpad

Pokud jde o opakované použití, není přeháněním, když řekneme, že jsme firmou, která určuje trend. V uplynulých sto letech jsme recyklovali náš vlastní výrobní odpad. Odpad, vznikající při řezání linolea , rotemletý na jemný prášek, v odděleních pro recyklaci, roztříděný podle barev, jsme znovu použili jako surovinu ve výrobním procesu.